Waarom Mesologie bij Individualis

 

  • meting 80-100 electro-acupunctuur punten, zodat organen gedetailleerd gemeten worden
  • meting vitaminen, mineralen, hormonen, enzymen, voeding, supplementen, reguliere medicijnen
  • meting dosering van een supplement
  • Uitgebreid consult met veel persoonlijke aandacht
  • een totaaloverzicht van de persoon, door de combinatie van kennis, diagnostiek en behandeling met verschillende geneeswijzen.
  • Al veel patiënten behandeld
  • Veel bij consult inbegrepen  (lees Prijs)

 

Links

Pleasant Health

Home

Contact

Veel vraag naar

 

De gezondheidszorg wordt steeds duurder, mensen voelen zich meer verantwoordelijk voor hun gezondheid. Er is vraag naar goed opgeleide alternatief therapeuten.

De reguliere geneeskunde heeft beperkingen en kan niet alle klachten behandelen. Mensen willen graag een behandeling zonder bijwerkingen. Mesologie biedt dit.

 

Elke klacht heeft een oorzaak. Symptomen liegen niet.

De vraag is waarom we ziek worden.

De reguliere geneeskunde is veelal bezig met ziekte, pathologie. En is gespecialiseerd in het behandelen van acute aandoeningen, geboortes en operaties. Er kan veel behandeld worden, maar er wordt niet altijd rekening gehouden met individuele behoeften. En er wordt niet altijd gekeken wat de oorzaak van ziekte is en hoe we dit kunnen voorkómen.

 

Mesologie, is meer gericht op gezondheid.

Hoe gezonder te worden en ziekte te voorkómen. De geneeswijzen zijn empirisch*. Gebaseerd op de ervaring van eeuwenoude geneeswijzen. De Traditionele Chinese Geneeskunde, Ayurveda en Homeopathie zijn geneeswijzen die meer op gezondheid zijn gericht. Voeding en leefstijl zijn belangrijk bij de preventie van ziekte.

Het resultaat c.q. effect van de therapie wordt afgemeten aan de hand van het lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn (World Health Organisation, WHO). Dit gebeurt aan de hand van de definitie van de WHO in 1948: ‘gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken’. Dat wil zeggen dat Mesologie streeft naar een optimaal functioneren van de mens binnen zijn eigen individuele evenwicht.

 

*    “De hedendaagse geneeskunde probeert die therapieën toe te passen, die gebaseerd zijn op ‘evidence based medicine’. Als het voor een grote groep werkt, zou het goed zijn. In de eerstelijns praktijken zien we een grote kloof tussen ‘evidence based practice’ en ‘practice based evidence’2. De systematische verzameling van bewijs, gebaseerd op wetenschappelijke studies, reflecteert niet de dagelijkse praktijk of is zelfs niet van toepassing. Evidence based geldt in hoge mate voor acute en levensbedreigende ziekten evenals voor de genoemde laesies. Dysfuncties, syndromen en niet gedefinieerde aandoeningen vormen circa 60% van de klachtenbeelden van patiënten. Hoog tijd voor complementaire geneeskunde”.

(bron : http://www.mesologie.nl/Mesologische%20therapie)

2. Wandersman, A. Community science, bridging the gap between science and practice with community-centered models, American Journal of community Psychology, vol 31, No 3-4, 2004

 

 

 

Gezondheid is een voortdurend proces

 

Deze website is tijdelijk